START | OFERTA | SPRZĘT | KONTAKT
mail: transkopbulski@wp.pl
START

OFERUJEMY:

Koparko - ładowarka CAT
 • wykopy pod fundamenty, szamba, oczka wodne, stawy
 • wykopy pod sieci wodoociągowe, kanalizaycyjne
 • wykopy pod sieci elektryczne
 • kształtowanie i plantowanie terenu
 • odśnieżanie dróg, terenów, dachów, parkingów, osiedli
Koparka kołowa LIEBHERR
 • wykopy pod fundamenty, szamba, oczka wodne, stawy
 • wykopy pod sieci wodoociągowe, kanalizaycyjne, elektryczne
 • wykopy pod studnie
 • wykopy głębokościowe
 • skarpowanie
Mini koparka CAT (3t)
 • wykopy pod sieci elektryczne
 • wykopy pod sieci wodoociągowe
 • wykopy pod sieci kanalizacyjne
 • prace rozbiórkowe
 • młot wyburzeniowy
Transport samochodem ciężarowym DAF 6 x 4 z HDS
 • transport piasku, żwiru
 • transport materiałów budowlanych
 • transport ziemi, gruzu, kamieni
 • transport materiałów rozbiórkowych
Podnośnik koszowy o wysięgu 16 m.
 • montaż reklam, bilbordów, transparentów na wyskości
 • odśnieżanie dachów
 • usuwanie sopli i nawisów snieżnych
 • przycinanie drzew i gałęzi
 • czyszczenie rynien
Zamiatarka JOHNSTON
 • zamiatanie dróg, chodników, placów, parkingów
 • zamiatanie powierzchni magazynowych
 • zamiatanie przy krawężnikach

( zobacz wszystkie usługi )

START | OFERTA | SPRZĘT | KONTAKT